1.Գտեք 13 և 988 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը.

1) 1; (2) 13; 3) 988; 4 )12844:

2.5*63 աստղանիշի փոխարեն գրեք ամենամեծ թվանշանն այնպես,որ թիվը բաժանվի 3-ի:

1)4; (2) 7; 3) 8; 4 )9:

3.Գտեք 5 համարիչով կոտորակ, որը գտնվի 5/7 և 1 թվերի միջև:

1)5/8; 2 )5/7; 3) 5/5; (4)5/6:

4.Գտեք ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ քառանիշ թվերի հարաբերությունը:

1) ½; 2) 1/99; (3) 1/101; 4) 1/100:

5.a –ի ինչ արժեքի դեպքում է 3a -8 և -2a +12 արտահայտությունների արժեքները հավասար:

1) 5; 2) 6; 3) 3; (4) 4:

6.a –ն փոխարինեք ամենափոքր բնական թվով՝ այնպես որ -2 թիվը 2x>1-a անհավասարման լուծումը լինի:

(1)4; 2) 5: 3)6; 4)7:

Advertisements