Գտեք արտահայտության արժեքը.

1. 𝑎+2𝑎2+3𝑎−13𝑎+9 − 23𝑎 ,եթե a=√73= 0

2. 𝑏2−1𝑏3−8 : 𝑏+1𝑏2+2𝑏+4 =1/20 , եթե b=22

3. √6+√11 . √6−√11= 5

4. 5√9−44/25=11

5. (3√212 +4√135) .√10=31

6. 𝑥2-4x , եթե x=2+√7= 3

Advertisements