1. ա. բառագործածության բ.համաձայնության գ.խնդրառական

2. ա. լիակատար – կատարյալ,ամբողջական լիիրավ – լիակատար իրավունքով , լիակատար իրավունք ունեցող

բ. Տարագրություն -1.տարագրելը , տարագրվելը , 2. օտարություն , հայրենիքից հեռու ապրելը, 3.աքսոր

տարեգրություն -1.գիրք ,որի մեջ ժամանակագրական կարգով գրի են առնված պատմական դեպքեր , 2.պատմական դեպքերի՝ ժամանակագրական կարգով կատարվող գրառում

գ.հավակնոտ –հավակնություն ունեցող , իր մասին մեծ համարում ունեցող հավակնորդ – որևէ բանի հավակնող մարդ

3. ա. աբբա (աբբահայր) գ.ազոխ բ.հովվերգություն դ.խորդերամ

4.երկնագույն արյուն –ազնվական արյուն, ազնվական ծագում

ծոծրակը քորել – տարակուսանքի մեջ ընկնել , շվարել կոկորդում նստել – մեկին տանել չկարողանալ, մեկին չհանդուրժել ձայն բարբառո հանապատի – անարգանք , առանց պատշաճ ուշադրության մնացած խոսք , կոչ (Աստվածաշնչից)

  1. Դուրս գրե’ք արևմտահայերենին հատուկ հինգ բառ ու քերականականձև, նշե’ք դրանց արևելահայ տարբերակները (3 միավոր):

Յուր արհեստն ալ սիրո միջնորդությունն էր. այրերուն կին կը գտներ, կիներուն այր կը մատակարեր և զանոնք իրարու հետ ամուսնացնելով՝ յուր աշխատության վարձքը կընդուներ:

1.Յուր-իր   2.ալ-էլ   3.այրերուն-տղամարդկանց  4.կիներուն-կանանց 5. զանոնք-նրանց

 

6.Բոլոր ժամերին իմ աղաչանքները սրանք են , Իմ մեղքերից մաքրի’ր ինձ , Տե’ր :

7.գիտական

Advertisements