Pink Dolphin from Amazon

If you think that no one has ever seen a pink dolphin, you are wrong. Captain Erik Rue captured an image of this strange dolphin after the mammal first surfaced in Lake Calcasieu, north of the Gulf of Mexico in southwestern USA. He happened to see a little pod of dolphins, and he noticed one that was a little lighter. Actualy, it was absolutely stunningly pink. That was an albino dolphin. A close relation of dolphins called pink dolphins that live in South America in the Amazon river.

վարդագույն դելֆին

 

Եթե կարծում էք, որ ոչ ոք չի տեսել վարդագույն դելֆին, դուք սխալվում էք։ Կապիտան Էրիկ Ռուենին

Գրավել էր այս տարօրինակ կենդանու կերպարը։ Այս կաթնասուն  կենդանին առաջին անգամ ի հայտ է եկել հյուսիսային մեքսիկայի հարավում կալկասու լճում։ նրան հաջողվել է տեսնել դելֆինների մի փոքր խումբ։ եվ նկատել է, որ նրանցից մեկի գույնն ավելի բաց է։Դա ամբողջովին վարդագույն եր։ Դա Ալբինուս դելֆին էր։ Այդ դելֆինները կոչվում են վարդագույն դելֆիններ, որոնք ապրում են Հարավային Ամերիկաի Ամազոն գետում։

Advertisements