Արտաքին և ներքին հոլովվներ

Զուգաձև հոլովումներ

Ծոռան-ծոռի

Գառան- գառի

Ձյան- ձյունի

Եզան-եզի

Սկեսրոջ-սկեսուրի

Ժամի-ժամվա

 

 

Այրու-այրիի

Անկյան-անկյունի

Անկողնու-անկողնի

Անվան-անունի

Արյան-արյունի

Գիշերվա-գիշերի

Դստեր-դուստրի

Կայսեր-կայսրի

Մահի-մահու-մահվան

Ձմռան-ձմեռվա

Ամռան-ամառվա

Ամսի-ամսվա

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements