Xm/n=m

  1. Ֆունկցիայի որոշման տիրույթը ոչ բացասական կիսառանցք է  D(f)=(0;
  2. Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը ոչ բացասական կիսաառանցքն է D(f)=(0;
  3. ֆունկցիան ունի մեկ զրո f(0)=0 և դրական է, երբ x
  4. ֆոնկցիան աճող է իր որոշման տիրույթում
  5. ֆոնկցիայի փոքրագույն արժեքը 0 է, որը ֆունկցիան  ընդունում է x=0 կետում։ Ֆունկցիան մեծագույն արժեք չունի․

F=(x)=x1/n Ֆունկցիան (0,n ֆունկցիայի հակադարձն է

 

Advertisements