Աստիճանային ֆունկցիա կոչվում է

F(x)=x2

Բնական ցուցիչով աստիճանային ֆունկցիա

Ֆունկցիայի որոշման տիրույթն Թվային առանցքն է  D(f)=(-

Ֆունկցիան կենտ է f(-x)=(-x)2=-xn=-f(x)

Ֆունկցիան ունի մեկ զրո f(0)=0

 

  1. f(7) f(0,3)>f(0,01)

f(-24)              f(-5,5)<f(-5,4)

f(-52)                  f(-7,3)< f(8)

 

  1. (3,4)5,(3,4)3,(3,4)2 (2/5)7,(2/5)5,(2/5)4

(0,7)9,(0,7)4,0,7                   9/8,(9/8)4,(9/8)7

4.x11>0        X6              X8 30

X9 0           X12            X5 <-32

X8                 x10<-53            X5

Advertisements