10457936_253022161553462_995084460724158439_n 10488076_254235178098827_1244591567734814636_n 10488205_253046658217679_7824336247612592128_n 1017511_255041104684901_8180153637065713741_n10491106_255040991351579_301541466144156131_n 10491998_254235124765499_7628607212128625280_n 10501597_254235171432161_3847413250591893509_n

 

Հիանալի օրեր և ժամանակ անցկացրի իմ ընկերների և ուսուցիչների հետ, ծանոթացա Ղարաբաղի մի քանի տեսարժան վայրերին և հիանալի տպավորություններով վերադարձա:

 

Խոսքեր չունեմ ասելու, պարզապես բոլորին խորհուրդ կտամ գոնե մեկ անգամ լինել Ղարաբաղում:

Advertisements