Հաղարծնի հնամենի ընկուզենին Աշխարհիամենագեղեցիկ յոթ անկյուններից մեկը ձորահովիտն է, որ ընկած է Դիլիջան, քաղաքից տասնութ կիլոմետր հյուսիս, և ուրգտնվում է Հաղարծնի վանքը։

Այստեղ 1281 թվականին կառուցված Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կողքին մի ընկուզենի է աճում, որը եկեղեցուն հասակակիցէ  7 00 տարեկան։

Ավանդությունն ասումէ, որ այդ տաճարը կառուցող վարպետը սովորություն է ունեցել իր կառուցած շենքերի կողքին ընկուզենիներ տնկել։

-Շենքը չմնա, ծառը կմնա, շենքը կմնա, -սիրում էր կրկնել վարպետը։

-տաճարը մարդու հոգին է քաղցրացնում, ընկուզենին՝ բերանը ։ԵՎ հիմա անանուն վարպետի հիշատակը հավերժացնում են կանաչ հուշարձանները։

  1. Վանքային համալիրը կառուցվել է 10-13-րդ դարերի ընթացքում։ Վանքի մասին տեղեկություններ է տալիս Կիրակոս Գանձակեցին
  2. Քարե հուշարձանները տաճարնենրն են, իսկ կանանչ հուրձանները ծառերը և ընկուզենիներն են։
  3. Տաճարը մարդկանց համար այն վայրն է որտեղ մեղքերն են մաքրում , իսկ ընկուզենուն բերքը քաղցր է նաև հոգևոր։
  4. Դիլիջան, Հաղարծին, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 700, 1281:
Advertisements