Կար չկար մի մարդ: Առավոտյան նա գնում էր աշխատանքի, երեկոյան նա վերդառնում էր տուն, իսկ գիշերը քնում էր,ինչպես բոլոր մարդիք: Եվ մեկ գիշեր էլ նրան երազ է տեսնում:Երազում նա տեսնում է իրեն անապատով քայլելիս,ոտքերը քայլում էին ծանրորեն խրվելով ավազի մեջ արևն անգթորեն

Advertisements