Գտնել երկու բնական թիվ,որոնց գումարը 504 Է,իսկ ամենամեծընդհանուր բաժանարարը 84:

1)504-84=420

2)420:84=5

Advertisements