Բնական թվերը՝1,2,3,4,5….նրանք անվերջ են մեկից մինչև անվերջություն։

Ամբողջ դրական և բացասական թվերն ունեն ընդհանուր անվանում ամողջ թվեր։

Ամբողջ թվերն են …-3,-2.-1.0,1,2,3…

Ռացիոնալ թվերն են ½,1/3,-1/2,-1/3

Սահմանում

Ռացիոնալ թիվ

Ռացիոնալ թիվ կոչվում են այն թվերը, որոնք կարելի է ներկայացնել կոտորակի տեսքով որի համարիչը ամբողջ թիվ է իսկ հայտարարը բնական

a/b որտեղ ա-ն ամբողջ թիվ է իսկ բ-ն բնական թիվ է

Օրինակներ

2=2/1

0,5=5/10=1/2

-10=-10/1

-3/4=-3/4

Ռացիոնալ թվերի շարքին է պատկանում

Բնական թվերը

Ամբողջ թվերը

Սվորական կոտորակները

Վերջավոր և անվերջ տասնորդական թվերը

Եթե 2/3 կոտորակի համարիչը 2-ը բաժանենք հայտարարին 3-ին ապա կստանանք0,666666…..

Այս անվերջ տասնորդական կոտորակը կոչվում է պարբերական, նրա պարբերությունը այսինքն կրկնվող թիվը 6-ն է

Գրվում է 2/3-0.(6)

 

 

Advertisements