1.Տրված 0,2, 2/7 և 1թվերից որն? է բնական թիվ

Պատասխան 4) 1

2.0.75 տասնորդական կոտորակը ներայացրեք սովորական կոտորակի տեքով

1)4      2)2/5    3)3/4   4) 3/5

Պատասխան  3) 3/4

3.Գրեք 5/6-1/3 տարբերության հակադիրը

1) 4/3    2)-1/2   3)4/3   4)1/6

Պատասխան  2)-1/2

4.Գտեք թիվը, եթե հայտնի է որ նրա 110%-ը հավասար է  770-ի

1)  77,    2)70,   3)700   4)7,7

Պատասխան  3)700

5.Հաշվել արտահայտության արժեքը

(2,678:1,3-2)*3 1/3

1) 0,02  2)0,3    3)0,2    4)0,6

Պատասխան 4)0,6

Advertisements