Բժշկությանմեջ – Բուժման նպատակով օգտագործվում է դեղաբույսի վերգետնյա մասը, որը մթերում են ծաղկման ընթացքում` մինչև պտղակալելը, կտրելով առանց ցողունային կոշտ մասերի: Հումքը չորացնում են  լավ օդափոխվող վայրում, կախած կամ փռած վիճակում: Չոր հումքը, որը կազմում է նախնականի 25%-ը, փշրում են, հեռացնում կոշտ մասերը և պահում թղթով փաթաթած, տուփերի մեջ: Չոր հումքը պետք է ունենա բնականին մոտ տեսք, բալասանային հոտ, դառը, տտիպ համ: Այն պիտանի է օգտագործման շուրջ 3 տարի:

Դեղաբույսի մասին դեռևս նշել են Հիպոկրատը, Պլինիոսը և Դիոսկորիդը, իսկ միջնադարում` Պարացելսը և Տաբերնեմոնտանուսը, որոնք օգտագործել են այն տարբեր հիվանդությունների ժամանակ:

Դեղաբույսերըհավաքելիսպետքէհիշել. եթեբույսերըհանելարմատներով, կամկտրելբոլործաղիկները, ապաբույսնայդտարածքիցուղղակիկվերանա:

 

 

 

 


Advertisements